13 %

van de Brusselse 65-plussers ontvangt de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) in januari 2022

In januari 2022 ontvingen 20 583 inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 65 jaar of ouder de inkomensgarantie voor ouderen (IGO), wat neerkomt op 13 % van de Brusselse bevolking in deze leeftijdscategorie.

Deze financiële tegemoetkoming wordt toegekend aan mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en die niet over voldoende financiële middelen beschikken op basis van hun pensioen en andere inkomsten.

Het aandeel van ontvangers van een IGO ligt veel lager in Vlaanderen (4 %) en Wallonië (5 %) en verschilt sterk van gemeente tot gemeente in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Terwijl slechts 4 % van de inwoners van 65 jaar en ouder in Sint-Pieters-Woluwe er gebruik van maakt, loopt dit percentage op tot 26 % in Sint-Joost-ten-Node.

Raadpleeg het subthema "Andere vormen van sociale bijstand" voor meer cijfers over IGO-begunstigden.