Update van 5 thema's

NIEUW

  • Overheidsfinanciën: de bestaande tabellen met de statistieken met betrekking tot de Financiën van de Gemeenschappen en Gewesten bevatten nu ook die over de financiën van de lokale overheden en het subthema krijgt een nieuwe naam.

UPDATES

  • Bevolking: tabellen met de Leeftijdsstructuur met de gegevens per 1 januari 2020 en die van de Loop van de bevolking met de statistieken van 2019 voor de Interne migraties
    De cijfers van de Bevolking per leeftijdsgroep en de Gemiddelde leeftijd van de bevolking werden eveneens bijgewerkt met toevoeging van het jaar 2020 in de Kerncijfers per gemeente.
  • Gezondheid: actualisering van de tabellen over het Huisvestingsaanbod voor ouderen met de gegevens voor 2019.
  • Economie: in Economische activiteit zijn de tabellen over het bbp, de toegevoegde waarde en de investeringen bijgewerkt met de herziening van de cijfers voor de periode 2009-2014.
  • Milieu en Energie: in Leefmilieu en grondgebied is de tabel over de Soortenmonitoring volledig herwerkt en zijn de statistieken voor 2019 opgenomen in de tabellen over het Leidingwater (bevoorrading, meters en abonnees, verbruik) onder Milieu en maatschappij, alsook die met betrekking tot de Elektriciteits- en gasvoorziening aan de gemeenten in Energie.