(cc) Pixabay
              

Update van 4 thema's

UPDATES

  • Bevolking: update van alle tabellen in Jaarlijkse evolutie, Leeftijdsstructuur en Nationaliteiten. In Bevolkingsprojecties, update van de gewestelijke bevolkingsprojecties voor de periode 2022-2070.
  • Gezondheid: update van de tabel Levensverwachting in het subthema Geboortes, levensverwachting en sterfte.
  • Arbeidsmarkt: toevoeging van de cijfers voor het jaar 2021 voor de tabellen over Zelfstandigen en over Loontrekkenden (per hoofdverblijfplaats) in Werkende beroepsbevolking, en de tabellen over Tewerkstelling bij de lokale administraties gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Tewerkstelling bij Europese en internationale instellingen in Binnenlandse werkgelegenheid.
  • Milieu en Energie: in Leefmilieu en grondgebied zijn de tabellen over Emissies van broeikasgassen en luchtverontreinigende emissies bijgewerkt. In het subthema Milieu en maatschappij, update van de tabellen over Leidingwater, Ophalingen van Net Brussel, Groene ruimten en recreatieruimten die toegankelijk zijn voor het publiek en Geregistreerde leefmilieudelicten. Het jaar 2021 is toegevoegd aan de tabellen Elektriciteits- en gasstromen naar de gewesten en Levering van elektriciteit en gas aan de gemeenten in het subthema Energie.