Photo by Patty Brito on Unsplash
              

Statistische updates binnen zes thema’s

Op de BISA-website
 

 • Gezondheid: in het subthema Aanbod van gezondheidszorg en huisvestingsaanbod voor ouderen, zijn de tabellen met het Aantal beoefenaars van een gezondheidszorgberoep, aantal beoefenaars van een paramedisch beroep of geestelijk gezondheidszorgberoep en het Aanbod huisvesting ouderen bijgewerkt met de gegevens voor 2023.
 • Onderwijs: in Schoolbevolking, is het schooljaar 2022-2023 met betrekking tot Onderwijs dat niet door de gemeenschappen wordt gesubsidieerd of georganiseerd bijgewerkt.
 • In Arbeidsmarkt zijn de cijfers voor 2022 toegevoegd in de tabellen over Bevolking op beroepsactieve leeftijd (15-64 jaar), op basis van administratieve gegevens, in het subthema Bevolking op beroepsactieve leeftijd. De statistieken over Loopbaanonderbrekingen, thematische verloven en tijdskrediet zijn aangevuld voor het jaar 2023 in Kenmerken van de tewerkstelling.
 • Bij Onderzoek en Technologie in het subthema Technologie, zijn de tabellen met de Index van de digitale economie en maatschappij (DESI) bijgewerkt met de gegevens voor 2022.
 • Ruimtelijke ordening en Vastgoed: publicatie van de cijfers van 2022 voor Kantooroppervlakte per gemeente alsook van de cijfers van 2023 voor Verkopen vastgoed in Residentiële en niet-residentiële gebouwenparken.
 • Bij Milieu en Energie, in het subthema Leefmilieu en grondgebied, zijn de tabellen over Emissies van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen bijgewerkt met de statistieken voor 2022.
   

Op de website van de Wijkmonitoring
 

 • Bevolking: het thema is bijgewerkt met de cijfers voor 2023.
 • Bij Arbeidsmarkt, in het gedeelte Beroepsbevolking en arbeid zijn de statistieken voor 2021 toegevoegd bij Absolute verschil tussen de mannelijke en de vrouwelijke activiteitsgraad.
 • Gebouwen en voorzieningen: publicatie van een indicator over de Gemiddelde afstand tot toegang tot de 4 basisgoederen  voor de jaren 2022 en 2023 in het gedeelte Handel en bijwerking van Kantoordichtheid met de gegevens voor 2020 en 2022 in Stedelijke mix.