Photo by Javier Trueba on Unsplash
              

Nieuws binnen 7 thema's

In april zijn 3 nieuwe statistische tabellen toegevoegd en zijn in 72 andere tabellen bijgewerkte cijfers opgenomen.

NIEUWS

Onderwijs: een nieuwe tabel over de Verplaatsingen van leerlingen tussen het Brussels Gewest, de provincies Brabant en de rest van België naar geslacht voor het schooljaar 2018-2019.

Economie: twee tabellen over het Demografisch verloop van de ondernemingen op gemeentelijk niveau voor de periode 2009-2018.
 

UPDATES

Gezondheid: het Totale aantal geboorten, doodgeboorten, de doodgeboortecijfers en de kindersterftecijfers zijn bijgewerkt met de statistieken voor 2016 en 2017.

Onderwijs: actualisering van de tabellen over de Verplaatsingen van leerlingen, zowel op gewestelijk als op gemeentelijk niveau, van en naar de provincies van Brabant en de rest van België voor het schooljaar 2018-2019.

Arbeidsmarkt: toevoeging van de cijfers van de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) van 2019 aan de Werkende bevolking, de Werkloze bevolking en de Niet-werkende bevolking, de Werkloosheidsgraad, de Werkgelegenheidsgraad en de Activiteitsgraad en aan de tabel over het Soort contract. De statistieken van het interregionale woon-werkverkeer zijn ook geactualiseerd met de gegevens van 2019 (EAK). De tabellen van het Aantal werkplekken per werklocatie en sector (privé/openbaar) zijn aangevuld met gegevens van de RSZ voor 2018.

Economie: de tabellen van het Aantal lokale vestigingseenheden zijn bijgewerkt met statistieken voor het jaar 2018.

Onderzoek en technologie: op het gebied van Informatie- en communicatietechnologie (ICT) zijn de tabellen over de Productie van informatie- en communicatietechnologie bijgewerkt met de cijfers voor 2018 en die over het Gebruik van ICT door huishoudens en particulieren met de resultaten voor het jaar 2019.

Ruimtelijke ordening en Vastgoed: de tabel over de Verkopen gerealiseerd door Citydev.brussels is bijgewerkt met de cijfers voor het jaar 2019, de tabel over de Premies en toelagen bestemd voor huisvesting met de gegevens voor de periode tussen 2015 en 2019 en de statistieken voor het jaar 2019 is toegevoegd aan de tabel over de Parken en industrieterreinen van Citydev.brussels, terwijl die voor de periode 1991-2018 zijn herzien.

Mobiliteit en Vervoer: de tabellen over Fietsers en over Vliegtuiggebruikers zijn bijgewerkt met cijfers voor de jaren 2018 en 2019, terwijl die over de Bus-, tram- en metronetwerken van de MIVB zijn aangevuld met de resultaten voor 2018 en de cijfers voor 2017 zijn herzien.