(cc) Pixabay
              

Nieuwe statistische gegevens over de lonen en de frequentie van thuiswerk, plus updates in 5 andere thema's

NIEUW

  • Arbeidsmarkt: in Kenmerken van de tewerkstelling geven nieuwe tabellen info over het Gemiddelde bruto-uurloon in de privésector voor het Gewest en over de Frequentie van thuiswerk.

UPDATES

  • Inkomens en uitgaven van de huishoudens: alle tabellen zijn aangevuld met de gegevens van het jaar 2019 onder Regionale rekeningen.
  • Arbeidsmarkt: in het subthema Werkloosheid, update van de tabellen over de Niet-werkende werkzoekenden en de Werkaanbiedingen ontvangen door Actiris met de gegevens van het jaar 2021. Update van de tabellen van de Regionale rekeningen onder Binnenlandse werkgelegenheid, van de Beloning van werknemers naar plaats van tewerkstelling en sectie en afdeling NACE-BEL (2008) en van het Arbeidsvolume in het subthema Kenmerken van de tewerkstelling, met de nieuwe statistische gegevens voor de gewestboekhouding van het INR.
  • Economie: bijwerking van de statistische gegevens over het bbp, de Toegevoegde waarde en de Investeringen in het subthema Economische activiteit, en van de gegevens over de Faillissementen in het subthema Ondernemingen.
  • Milieu en Energie: onder Leefmilieu en grondgebied zijn de tabellen over het Klimaat, de Concentratie van luchtverontreinigende stoffen en de Oppervlakte van de percelen volgens hun aard bijgewerkt met de cijfers voor 2021. De tabellen over de Mogelijk verontreinigde en verontreinigde percelen en de Groene ruimten beschermd door natuurwetgeving zijn bijgewerkt met de nieuwste gegevens tot 1 februari 2022.
    Verder is onder Milieu en maatschappij ook de tabel over de Geregistreerde leefmilieudelicten bijgewerkt met de gegevens van 2020. De tabellen over het Productiepark groene stroom in het subthema Energie zijn bijgewerkt met de cijfers voor 2021.
  • Mobiliteit en Vervoer: update van de tabellen over het Voertuigenpark (stock) en over de Wagens per brandstoftype onder Voertuigen en wegennet.
  • Toerisme en Cultuur: onder Cultuur zijn de gegevens over het Aantal bioscopen, bioscoopzalen, plaatsen, vertoningen, bezoekers en bruto-ontvangsten bijgewerkt.