Photo by Sabine van Erp on Pixabay
    

Nieuwe statistieken voor één thema en grote updates voor 7 andere thema's

In maart zijn 16 nieuwe tabellen toegevoegd aan het thema Bestaansonzekerheid en sociale bijstand. 7 andere thema's zijn geüpdatet.

NIEUW

  • Bestaansonzekerheid en sociale bijstand: in het subthema Andere vormen van sociale bijstand zijn 8 nieuwe tabellen over de tegemoetkomingen aan personen met een handicap toegevoegd. Er zijn ook vier tabellen toegevoegd over de begunstigden van de IGO. Ten slotte zijn er vier nieuwe tabellen beschikbaar over het aantal begunstigden van de verhoogde tegemoetkoming (VT).

UPDATES

  • Milieu en Energie: in het subthema Leefmilieu en grondgebied zijn verscheidene tabellen bijgewerkt. De tabellen Lucht en klimaat: klimatologisch jaaroversicht, Lucht en klimaat: Concentratie van luchtverontreinigende stoffen en Oppervlakte van de percelen volgens hun aard zijn bijgewerkt met de cijfers voor 2020. In de volgende tabellen is een update voor het jaar 2021 opgenomen: Inventaris van de bodemtoestand: Mogelijk verontreinigde en verontreinigde percelen en Oppervlakte van ruimtes met een natuurbeschermingstatus in het BHG.
  • Ruimtelijke ordening en Vastgoed: In het subthema Sociale woningen zijn twee tabellen met gegevens over Aantal sociale woningen in het BHG bijgewerkt.
  • Arbeidsmarkt: In de subthema's Binnenlandse werkgelegenheid en Kenmerken van de tewerkstelling zijn de tabellen over respectievelijk Loontrekkende tewerkstelling naar plaats van tewerkstelling en Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet bijgewerkt.
  • Onderwijs: Uitgebreide update van de subthema's Schoolbevolking, Onderwijsinstellingen en Schoolloopbaan.
  • Economie: In het subthema Ondernemingen zijn de tabellen over het Aantal lokale vestigingseenheden bijgewerkt.
  • Mobiliteit en Vervoer: In het subthema Voertuigen en wegennet heeft de update betrekking op het jaar 2020 voor de tabellen Inschrijving van voertuigen.
  • Overheidsfinanciën: In Financiën van de Brusselse OCMW's zijn de tabellen Begrotingsboekhouding van de OCMW's en Algemene boekhouding van de OCMW's bijgewerkt.