Photo by Michal Jarmoluk on Pixabay
    

Nieuwe statistieken voor 4 thema's en bijgewerkte cijfers voor een 50-tal reeds gepubliceerde tabellen

NIEUW

 • Bevolking: in het subthema Bevolkingsprojecties wordt in een nieuwe prospectieve oefening gekeken naar de aspecten Evolutie, Leeftijdsstructuur of Huishoudens van het thema, maar nu op gemeentelijke schaal en tot 2030.

 • Economie: nieuwe tabellen toegevoegd aan Demografisch verloop van de ondernemingen (immigraties, emigraties) en een gloednieuwe statistiek van het Overlevingsgraad van ondernemingen in het subthema Ondernemingen.

 • Onderzoek en technologie: in de tabellen over het Gebruik van ICT door de huishoudens en de individuen, een nieuwe statistiek die huishoudens onderscheidt naargelang van het type breedbandverbinding dat ze gebruiken (vast of mobiel) in Informatie- en communicatietechnologieën (ICT).

 • Overheidsfinanciën: in het subthema Geconsolideerde financiën van de overheden worden meer details verstrekt in de tabellen Uitsplitsing van de ontvangsten en Uitsplitsing van de sociale uitkeringen in geld van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In het gedeelte Brutoschuld (INR), toevoeging van de Geconsolideerde brutoschuld van de Brusselse lokale besturen.

BIJWERKINGEN

 • Inkomens en uitgaven van de huishoudens: bijwerking van de Inkomensrekeningen van de huishoudens, Uitbreiding van de inkomensrekeningen van de huishoudens en de Regionale verdeling van de consumptieve bestedingen in het subthema Regionale rekeningen.
 • Arbeidsmarkt: toevoeging van de gegevens voor 2020 aan alle tabellen met betrekking tot de Vergoede werklozen (RVA) in het subthema Werkloosheid en de cijfers voor 2019 in de tabellen van de Regionale rekeningen in het subthema Binnenlandse werkgelegenheid. Bijwerking van de tabellen over de Verloning en het Arbeidsvolume in Kenmerken van de tewerkstelling.
 • Economie: bijwerking van alle tabellen betreffende het Bbp, de Toegevoegde waarde en de Investeringen in het subthema Economische activiteit, alsmede van de tabellen betreffende Migraties en Faillissementen in Ondernemingen.
 • Onderzoek en technologie: in Informatie- en communicatietechnologieën (ICT) zijn de tabellen over het Gebruik van ICT door de huishoudens en de individuen bijgewerkt met de statistieken van 2020.
 • Overheidsfinanciën: in het subthema Geconsolideerde financiën van de overheden, bijwerking van de tabel over de Uitsplitsing van de uitgaven per functie.
 • Ruimtelijke ordening en Vastgoed: bijwerking van alle tabellen over de Kadastrale percelen met de cijfers voor 2020 in Bodembezetting.
 • Toerisme en Cultuur: toevoeging van de gegevens voor 2019 over het aantal bioscopen en het aantal bezoekers van Bioscopen in het subthema Cultuur.