Photo by Taylor Wilcox on Unsplash
              

Nieuwe gegevens binnen 5 thema's

In mei zijn 2 nieuwe, meer gedetailleerde statistische tabellen ter beschikking gesteld en zijn in 31 andere de cijfers bijgewerkt.

NIEUW

Onderwijs: in Onderwijspersoneel geeft de kruisverwijzing van twee bronnen een nieuw beeld van het personeel op basis van hun werkelijke activiteit (NACE-BEL-code).

UPDATES

Onderwijs: de Kenmerken van het onderwijzend personeel zijn bijgewerkt met het schooljaar 2018-2019.

Arbeidsmarkt: De statistieken voor 2019 over de werkgelegenheid in Europese en internationale instellingen werden toegevoegd aan de Binnenlandse werkgelegenheid en de cijfers voor 2016 werden herzien.  De nieuwe cijfers voor 2017 van de regionale werkgelegenheidsrekeningen werden ook opgenomen. Deze zijn dus bijgewerkt in de Kerncijfers per gemeente.

Overheidsfinanciën: In Financiën van de Gemeenschappen en Gewesten vormen de statistieken voor 2019 een aanvulling op de Niet-financiële overheidsrekeningen (NFO) en zijn die voor de jaren 2016 tot 2018 herzien. Nog steeds binnen dit subthema zijn de gegevens voor het jaar 2019 ook opgenomen in de tabel Brutoschuld en is de periode tussen de jaren 2013 en 2018 herzien.

Ruimtelijke ordening en Vastgoed: bij het Verkoop van onroerende goederen zijn de tabellen bijgewerkt met de cijfers van 2019 en zijn de meeste resultaten voor de periode 2011-2018 herzien.

Mobiliteit en Vervoer: de tabel over het Woon-werkverkeer op basis van de Enquête naar de arbeidskrachten (EAK) is bijgewerkt met gegevens voor het jaar 2019.