(cc) Pixabay
    

Nieuwe gegevens binnen 3 thema's

UPDATES

  • Arbeidsmarkt: voor de Binnenlandse werkgelegenheid, update van de statistieken over de Tewerkstelling bij de lokale administraties gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (aantal werkplekken en voltijdse equivalenten).
  • Ruimtelijke ordening en Vastgoed: update van de tabellen over de Vastgoedverkoop met de cijfers voor 2020, alsook van de tabellen over de Verkoop door Citydev.brussels in Residentiële en niet-residentiële gebouwenpark. Identieke behandeling voor de Industrieparken en -terreinen van Citydev.brussels in Industrieparken en -terreinen.
  • Veiligheid: binnen het subthema Verkeersveiligheid, toevoeging van gegevens voor het jaar 2020 aan Ongevallen en slachtoffers van verkeersongevallen op de openbare weg.