Photo by Nuno Marques on Unsplash
    

Een nieuwe aanpak voor de Brusselse Energiebalans en bijgewerkte cijfers voor 3 andere thema’s

NIEUW

  • Milieu en Energie: een nieuwe tabel toont de evolutie van het Totaal eindenergieverbruik geproduceerd uit hernieuwbare bronnen tussen 1990 en 2019 in het gedeelte Energie.

UPDATES

  • Arbeidsmarkt: de publicatie van de nieuwe cijfers voor 2020 van de Enquête naar de arbeidskrachten heeft het mogelijk gemaakt het volgende te updaten:
  • Overheidsfinanciën: in Geconsolideerde financiën van de overheden vormen de statistieken van 2020 een aanvulling bij de Niet-financiële overheidsrekeningen (INR) en zijn die voor de jaren 2017 tot 2019 herzien. In dit deel is ook de tabel van de Brutoschuld bijgewerkt met de gegevens van het jaar 2020. De gegevens van 2017 tot 2019 zijn herzien.
  • Milieu en Energie: update van de tabellen van de Brusselse Energiebalans, van het Productiepark groene stroom en van de Elektriciteits- en aardgasstromen naar de gewesten in het subthema Energie.
  • Veiligheid: in Verkeersveiligheid zijn de tabellen betreffende de Vastgestelde verkeersinbreuken bijgewerkt met de cijfers van 2020 en zijn de cijfers van 2019 herzien.