(cc) Pixabay
              

Bijgewerkte gegevens in 6 thema's

NIEUW

 • Arbeidsmarkt: in het subthema Werkloosheid geeft een nieuwe tabel het Aantal door Actiris ontvangen werkaanbiedingen en voldane werkaanbiedingen, ingedeeld volgens de laatste nomenclatuur voor de beroepsdomeinen.

UPDATES

 • Bevolking: alle tabellen met Gewestelijke bevolkingsprojecties zijn bijgewerkt voor de periode 2023-2070 in Bevolkingsprojecties.
 • Inkomens en uitgaven van de huishoudens: in het subthema Regionale rekeningen zijn alle tabellen aangevuld met de statistieken van het jaar 2020 en zijn de gegevens van de jaren 2018 en 2019 herzien.
 • Bestaansonzekerheid en sociale bijstand: bijwerking van de tabellen over de Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) en over Alle soorten tegemoetkomingen met de cijfers voor 2021 in het onderdeel Tegemoetkomingen voor personen met een handicap van het subthema Andere vormen van sociale bijstand en in de Kerncijfers per gemeente.
 • Onderwijs: in het subthema Schoolbevolking, toevoeging van de gegevens van het schooljaar 2021-2022 in:
  • de tabellen van Synthese alle onderwijsniveaus,
  • alle tabellen van Kleuter-, lager en secundair onderwijs,
  • de tabel Hoger beroepsonderwijs HBO5 "Verpleegkunde" in Hoger onderwijs en universiteiten,
  • hetzelfde geldt voor de tabellen van het Gewoon onderwijs en het Buitengewoon onderwijs, zowel voor de Franstalige als de Nederlandstalige scholen, in het subthema Onderwijsinstellingen.
 • Arbeidsmarkt: bijwerking van de tabellen van de Vergoede werklozen (RVA) en van de Werkaanbiedingen met de resultaten voor het jaar 2022 in het subthema Werkloosheid. In Binnenlandse werkgelegenheid, toevoeging van de gegevens voor 2021 in de tabellen van de Regionale tewerkstellingsdynamiek (Dynam-Reg).
 • Onderzoek en technologie: in het subthema Technologie vervolledigen de cijfers voor 2020 de tabellen van de Regionale rekeningen voor de onderdelen Productie van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) en Technologische verwerkende industrie en diensten en zijn de gegevens voor de periode 2009-2019 herzien.