U bent hier: Home / Thema's / Overheidsfinanciën

Overheidsfinanciën

Statistieken over de financiën van het Brussels Gewest : Ontvangsten en uitgaven van het Ministerie van Brussels Hoofdstedelijk Gewest

overheidsfinancien_banner

De statistieken betreffende de overheidsfinanciën geven een overzicht van de middelen waarover de openbare besturen beschikken alsook van de uitgaven die ze verrichten om hun beleid uit te voeren. Tevens weerspiegelen ze de financieringsbehoefte of het financieringsvermogen van de betrokken besturen en hun schuldenlast.

U vindt hier een overzicht van de ontvangsten, de uitgaven, de financieringssaldi en de schulden van de besturen die bevoegd zijn op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Opmerking: De gepubliceerde gegevens zijn de meest recente; voor meer gedetailleerde cijfers of in verband met andere perioden, stuur uw aanvraag via het formulier.

Cijfers