Photo by Daniel von Appen on Unsplash
    

Maandelijkse update van de gegevens: nieuw in 8 thema's

UPDATES

  • Bevolking: de tabellen over de Nationaliteiten werden geactualiseerd met de cijfers op 1 januari 2020. Deze over de Geboortenationaliteit werden ook geactualiseerd met 2008 en 2019.
  • Gezondheid: in het subthema Geboorten, levensverwachting en sterfte, werden de gegevens voor 2017 toegevoegd aan de tabellen voor de Sterfte.
  • Arbeidsmarkt: de tabellen over de Zelfstandigen werden aangevuld met de statistieken voor 2019 in Werkende beroepsbevolking.
  • Economie: In het subthema Economische activiteit werden de tabellen van de Uitvoer en Invoer bijgewerkt met toevoeging van het jaar 2019.
  • Onderzoek en technologie: De historische reeks werd aangevuld met de jaren 2009-2014 naar aanleiding van een bijwerking van de Regionale rekeningen voor de tabellen van de Hoogtechnologische industrie en Medium-hoogtechnologische industrie en kennisintensieve hoogtechnologische diensten in Informatie- en communicatietechnologieën.
  • Milieu: in het subthema Leefmilieu en grondgebied cijfers voor het jaar 2018 voor de Uitstoot van broeikasgassen en die van Luchtverontreinigende stoffen. Resultaten voor hetzelfde jaar voor Afvalstoffen die ingezameld worden door Net Brussel en Milieucriminaliteit in Milieu en maatschappij.
  • Mobiliteit: statistieken van 2017 tot 2019 toegevoegd aan de tabellen van het Voertuigenpark en Inschrijving van voertuigen in Voertuigen en Wegennet alsook de gegevens van 2018 tot 2020 aan die van Gebruik van de deelfietsen (Villo!) in Actieve mobiliteit.
  • Veiligheid: in Criminaliteit en politiepersoneel vullen de cijfers van Geregistreerde misdaden en wanbedrijven en Politiepersoneel van de politiezones in het BHG alsook die van de Vastgestelde verkeersinbreuken in Verkeersveiligheid.