Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse
van perspective.brussels verzamelt, produceert en verspreidt statistieken over het Brussels Gewest. Het BISA voert ook sociaal-economische analyses uit en evalueert het overheidsbeleid.

Wist je dat?

Nieuws

Bijwerkingen

5 thema's krijgen nieuwe cijfers

In de maand juni zijn 10 nieuwe tabellen en updates van een veertigtal andere beschikbaar
Photo by Ashes Sitoula on Unsplash
Publicaties

Maatregelen voor de verlaging van de arbeidskosten: welk effect op de werkgelegenheid en de overheidsfinanciën in het Brussels Gewest?

Activeringspremie voor de werkloosheidsuitkeringen en verlaging van de sociale bijdragen: wat zijn de gevolgen voor de werkgelegenheid en voor de financiën van het Gewest?
Photo by Bruno /Germany on Pixabay
Publicaties

De invloed van Brusselse grote ondernemingen reikt over de gewestgrenzen heen

Grote ondernemingen spelen een belangrijke rol in de creatie van toegevoegde waarde, leveren een sterke bijdrage aan de export en stellen veel werknemers tewerk.
Photo by Dane Deaner on Unsplash
Bijwerkingen

Wijkmonitoring: nieuws over de werkzoekenden

Voor het subthema Werkloosheid zijn 5 indicatoren bijgewerkt met de gegevens voor 2019
Photo by Dylan Gillis on Unsplash

Laatste publicaties

2020 - Focus van het BISA n°36

Maatregelen voor de verlaging van de arbeidskosten: welk effect op de werkgelegenheid en de overheidsfinanciën in het Brussels Gewest?

Activeringspremie voor de werkloosheidsuitkeringen en verlaging van de sociale bijdragen: wat zijn de gevolgen voor de werkgelegenheid en voor de financiën van het Gewest? Het BISA heeft zich in samenwerking met het Federaal Planbureau over deze vraag gebogen in de Focus nr. 36 van het BISA.

Deze Focus vergelijkt de maatregelen activa.brussels en Korting 57+: welke schept de meeste banen? Welke is de duurste voor de overheid? Het HERMREG-model geeft een antwoord op die vragen.

2020 - Focus van het BISA n°35

De invloed van Brusselse grote ondernemingen reikt over de gewestgrenzen heen

Het BHG had in 2017 verhoudingsgewijs meer grote ondernemingen op zijn grondgebied dan de andere gewesten. Wat is het dat hen aantrekt om zich in het BHG te vestigen?

Deze Focus nr. 35 analyseert de kenmerken van de grote ondernemingen die hun maatschappelijke zetel in het Brusselse Gewest hebben gevestigd en onderzoekt de invloed van deze kleine ondernemingsgroep op het Vlaams en Waals Gewest.