Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse
van perspective.brussels verzamelt, produceert en verspreidt statistieken over het Brussels Gewest. Het BISA voert ook sociaal-economische analyses uit en evalueert het overheidsbeleid.

Wist je dat?

Nieuws

Publicaties

Publicatie van Focus nr. 51: de Brusselse economische activiteit in het licht van de energiecrisis

Hoe wordt de Brusselse economie getroffen door de stijgende energieprijzen? Welke sectoren worden het hardst getroffen? Focus van het BISA nr. 51 geeft antwoorden op deze vragen
(cc) Pixabay
Updates

Nieuw in de Fiscale statistiek van de inkomens en bijgewerkte cijfers in 3 thema's

Zoals elke laatste donderdag van de maand zet het BISA de laatste beschikbare statistieken voor het Brussels Gewest online
(cc) Pixabay
Updates

Nieuwe statistieken over de pensioenen en updates in 5 andere thema’s

Publicatie in mei 2022 van de recentste beschikbare cijfers voor het Brussels Gewest in 6 van de thema’s die het BISA behandelt
(cc) Pixabay
Publicaties

Het Conjunctuuroverzicht van april 2022: inflatie blijft stijgen!

Het Conjunctuuroverzicht geeft op twee bladzijden een algemeen beeld van de huidige economische situatie in het Brussels Gewest en de recente evolutie ervan

Laatste publicaties

2022 - Focus van het BISA n°51

De Brusselse economische activiteit in het licht van de energiecrisis

De energiecrisis en de daaruit voortvloeiende stijging van de energieprijzen staan al enkele maanden centraal in de actualiteit. Na een energieportret van de Belgische en Brusselse economie te hebben geschetst, buigt Focus van het BISA nr. 51 zich over de problematiek aan de hand van twee vragen:

  • Is de Brusselse economische activiteit even gevoelig voor de stijgende energieprijzen als de activiteit in de rest van het land?
  • Welke economische activiteiten in Brussel worden het meest getroffen door de stijgende energieprijzen?

Diagnose (3de editie)

Sociaal-economische, territoriale en ecologische diagnose van het BHG na de COVID-19-pandemie

Impactevaluatie van het inschakelingscontract in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In deze impactanalyse wordt nagegaan of het inschakelingscontract de begunstigden daadwerkelijk in staat stelt een vaste baan te vinden. Deze analyse wordt uitgevoerd met behulp van een duurmodel dat nadien gekoppeld is aan een dynamisch matchingmodel.