7 883

Brusselaars waren in 2020 actief als arts

Op 31 december 2020 hadden 7 883 Brusselaars het recht om een geneeskundig beroep uit te oefenen. Het gaat hierbij om huisartsen, artsen-specialisten en artsen-specialisten met een bijzondere beroepsbekwaamheid. Het cijfer omvat ook alle gemachtigde artsen of specialisten in opleiding.

Belangrijk: het gaat hier om geneeskundigen die wonen in het Brussels Gewest. Hun werklocatie kan zich ook elders bevinden. Bovendien zijn er geneeskundigen die wel in het Brussels Gewest werken, maar er niet gedomicilieerd zijn.

Meer cijfers over de het aanbod in de Brusselse gezondheidszorg? Neem een kijkje bij het thema Gezondheid op de BISA-website.