69 %

van de Brusselse loontrekkenden die in 2018 deeltijds werkten, waren vrouwen

Van de 99 907 loontrekkenden die in 2018 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woonden en deeltijds werkten (jaarlijks gemiddelde), waren er 68 933 vrouwen – hetzij een aandeel van 69 %.

Raadpleeg voor meer cijfers de themapagina "Arbeidsmarkt" op de website van het BISA.