5

Recyparks op het grondgebied van het Brussels Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt momenteel 5 Recyparks (containerparken). In 2020 hebben 330 422 inwoners van het Gewest 28 000 ton afval naar de Recyparks gebracht.

Om het recycleren en sorteren van ingezamelde voorwerpen aan te moedigen, heeft de Brusselse regering in 2019 zich ertoe verbonden nieuwe Recyparks te creëren:

  • Een 6e Recypark wordt momenteel ingericht in Haren, waarvan de opening voorzien is voor 2024.
  • Een 7e Recypark wordt momenteel ingericht in Anderlecht.
  • Een 8e Recypark zal  in Jette worden ingericht.

Raadpleeg het thema "Milieu en Energie" op de website van het BISA voor meer informatie en statistieken.