45 mln. EUR

toegewezen voor de premie phoenix.brussels

De Brusselse regering heeft voor 2021 en 2022 45 miljoen euro uitgetrokken voor de premie phoenix.brussels.

De premie phoenix.brussels biedt financiële steun aan werkgevers die een inwoner van het Brussels Gewest aanwerven die zich onlangs heeft ingeschreven bij Actiris en/of die als gevolg van de Covid-19-crisis is ontslagen. De premie werd gelanceerd op 4 januari 2021 en moet de aanwerving stimuleren van Brusselse werkzoekenden die aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Surf voor meer informatie over deze premie naar: https://www.actiris.brussels/nl/werkgevers/phoenix-brussels/

Bron: Brusselse minister van Werk