40 811

Brusselaars hebben in 2019 het Gewest verlaten om zich elders in België te vestigen

In de loop van het jaar 2019 verlieten 40 811 inwoners het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om zich in het Vlaamse of Waalse Gewest te vestigen.

In dezelfde periode zijn 25 089 personen die voorheen in het Vlaamse of Waalse Gewest woonden, zich in het Brussels Gewest komen vestigen.

Globaal genomen heeft het Brussels Gewest dus inwoners verloren door dit migratiemechanisme met de rest van het land: 15 722 in 2019. Dit aantal is al enkele jaren aan het toenemen.

Raadpleeg het subthema Loop van de bevolking voor meer informatie en statistieken.