4 368

Brusselse zelfstandigen in de bouwnijverheid hebben hun activiteit in 2021 gestart

Het aantal starters in deze bedrijfstak is zo met 36 % gestegen tussen 2020 en 2021.  De bouwnijverheid is hiermee goed voor één vierde van het totaal aantal startende Brusselse zelfstandigen in 2021.

Tegenover deze 4 368 startende zelfstandigen zijn er ook 2 241 Brusselaars die als zelfstandige gestopt zijn in de bouwsector gedurende 2021, een stijging van maar liefst 74 % ten opzichte van 2020.

Meer informatie over de Brusselse zelfstandigen vindt u in het subthema "Werkende beroepsbevolking".