Thema's

Bevolking

Dit thema presenteert de statistieken over de bevolking: jaarlijkse evolutie, leeftijd, nationaliteit, huishoudstructuur, loop en projectie.

Inkomens en uitgaven van de huishoudens

In dit thema worden de fiscale statistieken van de inkomens, de statistieken van de huishoudbudgetenquête en van de regionale rekeningen voorgesteld.

Bestaansonzekerheid en Sociale bijstand

In dit thema worden de statistieken voorgesteld over de begunstigden van bijstandsmaatregelen die toegekend zijn door de OCMW’s en over de begunstigden van andere soorten sociale bijstand.

Gezondheid

In dit thema worden de statistieken voorgesteld van de geboortes, levensverwachting, mortaliteit, van het aanbod van gezondheidszorg en de huisvesting voor ouderen, van de gezondheidstoestand en medische praktijken.

Jonge kinderen

Dit thema toont statistieken over het aantal en de capaciteit van de kinderopvangvoorzieningen voor jonge kinderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Onderwijs

In dit thema worden de statistieken voorgesteld van de schoolbevolking, de instellingen, de verplaatsingen en de schoolloopbaan, alsook van het onderwijspersoneel.

Arbeidsmarkt

In dit thema worden de statistieken voorgesteld over de bevolking op beroepsactieve leeftijd, de werkloosheid, de werkende beroepsbevolking, de tewerkstelling op Brusselse bodem, de kenmerken van de tewerkstelling en het inkomen uit arbeid.

Economie

In dit thema worden de statistieken voorgesteld over de economische activiteit, de activiteit van ondernemingen en de conjunctuur, alsook de gewestelijke economische vooruitzichten.

Onderzoek en technologie

In dit thema worden statistieken voorgesteld over onderzoek en ontwikkeling (O&O), technologie en innovatie

Overheidsfinanciën

In dit thema worden de statistieken voorgesteld over de financiën van de Gemeenschappen en Gewesten, de gemeenten en de Brusselse OCMW’s.

Ruimtelijke ordening en Vastgoed

Dit thema presenteert de statistieken over de bodembezetting, het gebouwenbestand, de huisvestingspremies, de industrieparken en de sociale woningen.

Milieu en Energie

In dit thema worden de statistieken voorgesteld over het leefmilieu en het grondgebied, milieu en maatschappij, en energie.

Mobiliteit en Vervoer

In dit thema worden de statistieken voorgesteld over het verkeer en de verkeersveiligheid, de actieve mobiliteit, het openbaar vervoer, het goederenvervoer en de verplaatsingsgewoonten.

Veiligheid

In dit thema worden de statistieken voorgesteld over de criminaliteit, het politiepersoneel, de verkeersveiligheid en de interventies van de DBDMH.

Toerisme en Cultuur

In dit thema worden de statistieken voorgesteld over het aantal overnachtingen van personen in hotels en gelijkgestelde overnachtingen, alsook de statistieken met betrekking tot de bioscopen.

Verkiezingen

In dit thema worden de resultaten verzameld van de verschillende verkiezingen die plaatsgevonden hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.