Photo by Stephen Dawson on Unsplash
              

Zes thema's bijgewerkt

In maart zijn de statistieken van zes van de thema's die het BISA behandelt bijgewerkt. Daarnaast zijn voor het thema Arbeidsmarkt nieuwe uitsplitsingen naar geslacht toegevoegd aan de internationale werkgelegenheidsstatistieken.

  • Bevolking: de tabellen over de Huidige nationaliteit en de Bevolkingsprojecties zijn bijgewerkt. De cijfers van de projecties voor de periode 2020-2070 van het aantal private huishoudens en de jaarlijkse bevolkingsevolutie zijn nu beschikbaar.
  • Inkomens en uitgaven van de huishoudens: de tabellen van de Regionale rekeningen zijn bijgewerkt. De gegevens zijn nu beschikbaar tot in 2017.
  • Gezondheid: wat de Gezondheidstoestand en medische praktijken betreft, is het percentage van de bevolking dat verklaart psychotrope geneesmiddelen te hebben genomen tijdens de afgelopen 2 weken bijgewerkt voor 2018.
  • Jonge kinderen: de tabellen met betrekking tot het Aantal kinderopvangvoorzieningen en aantal plaatsen voor kinderen jonger dan 3 jaar vergund door ONE en/of Kind en Gezin zijn voor 2018 herzien.
  • Onderwijs: de tabellen met betrekking tot de Schoolbevolking zijn bijgewerkt voor 2018-2019 (voor het universitair onderwijs: 2014-2015 en 2015-2016).
  • Arbeidsmarkt: in de tabellen met de cijfers over de Binnenlandse werkgelegenheid zijn de volgende statistieken bijgewerkt tot in 2018:
    • het aantal arbeidsplaatsen bij de lokale administraties gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar type administratie,
    • het aantal voltijdse equivalenten bij de lokale administraties gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor de tabellen over de Kenmerken van de tewerkstelling zijn de gegevens over loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet beschikbaar voor 2019.