Photo by Troy T on Unsplash
              

Wijkmonitoring: nieuwe gegevens voor de indicatoren inzake ‘Jonge kinderen’

In november, update van 5 indicatoren van het thema Jonge kinderen met de gegevens van 2018.