Photo by Nikoline Arns on Unsplash
    

Wijkmonitoring: Bevolking en Arbeidsmarkt bijgewerkt

Binnen het thema “Bevolking” werden de cijfers van 2019 toegevoegd aan 19 in kaart gebrachte indicatoren voor de Leeftijdsstructuur.

Ook werden 40 indicatoren voor de Leeftijdsstructuur (per geslacht en leeftijdsklasse) in de tabellen bijgewerkt met de statistieken van 2019.

Binnen het thema “Arbeidsmarkt” werden 2 indicatoren met betrekking tot de Werkloosheid bijgewerkt:

  • Het werkloosheidsgraad, geactualiseerd met de gegevens van 2015;
  • Het aandeel van de werkzoekenden binnen de bevolking van 18- tot 64-jarigen, bijgewerkt met de cijfers van 2018.