Photo by Kelly Sikkema on Unsplash
              

Wijkmonitoring: 4 geactualiseerde subthema's

In het thema ‘Bevolking‘, zijn 14 indicatoren met betrekking tot de Huishoudens bijgewerkt met de cijfers van 2019.

Naar aanleiding van een correctie op de oppervlaktegegevens van 2019, zijn ook de indicatoren ‘Bevolking‘, ‘Gebouwen en voorzieningen’ en ‘Milieu’ aangepast.