© visit.brussels
              

Wijkmonitoring: 2 geactualiseerde subthema's

De thema's Bevolking en Inkomens werden in december geactualiseerd.

  • Evolutie van de bevolking: de indicator Bevolkingsdichtheid werd geactualiseerd met de gegevens van 2020. 
  • Fiscaal inkomen: de indicator Mediaan belastbaar inkomen der aangiften werd geactualiseerd met de gegevens van 2018. 

Daarnaast werd de oppervlakte van de wijken herzien met de gegevens van 2020.