Photo by Pauline Loroy on Unsplash
    

Wijkmonitoring: 19 bijgewerkte bevolkingsindicatoren

In het thema “Bevolking” zijn alle indicatoren van de Leeftijdsstructuur bijgewerkt met de gegevens van 2018.

Ter herinnering, deze hebben zowel betrekking op de verdeling van de leeftijdscategorieën als op de gemiddelde leeftijd en de afhankelijkheids-, vergrijzings- en senioriteitscoëfficiënten.