Photo by Vinicius Imbroisi on Pixabay
    

Vijf bijgewerkte thema's

NIEUW

  • Onderwijs: in het subthema Schoolloopbaan wordt in tien nieuwe tabellen de situatie van de Leerachterstand (ten opzichte van de wettelijke schoolleeftijd) van de leerlingen van het lager en gewoon secundair onderwijs op het niveau van de Brusselse gemeenten behandeld.

UPDATES

  • Gezondheid: bijgewerkte tabellen over het aantal gevallen van Diabetes, Kanker en Invaliditeit in het subthema Gezondheidstoestand en medische praktijken.
  • Onderwijs: in Schoolloopbaan wordt de tabel over Schoolverzuim bijgewerkt.
  • Arbeidsmarkt: toevoeging van de gegevens voor 2020 aan alle tabellen over de Niet-werkende werkzoekenden in het subthema Werkloosheid en de cijfers voor 2018 in de tabel over Binnenlandse werkgelegenheid naar statuut in het subthema Binnenlandse werkgelegenheid.
  • Overheidsfinanciën: in het subthema Financiën van de Brusselse gemeenten, bijwerking van de tabellen over de Begrotingsboekhouding en de Algemene boekhouding van de gemeenten.
  • Mobiliteit en Vervoer: update van enkele tabellen van het Voertuigenpark (stock) met de meest recente beschikbare gegevens (2020) in Voertuigen en wegennet.