Institutions européennes - Europese instellingen - (cc) Perspective
              

Vier bijgewerkte thema's

UPDATES

  • Arbeidsmarkt: de tabellen over de Zelfstandigen en de Loontrekkenden (per hoofdverblijfplaats) zijn aangevuld met de statistieken voor 2020 in Werkende beroepsbevolking. Ook de cijfers over de Tewerkstelling bij de Europese en internationale instellingen in Binnenlandse werkgelegenheid zijn bijgewerkt en de cijfers voor 2016-2019 werden herzien.
  • Economie: bij Ondernemingen zijn in de tabellen de recentste resultaten beschikbaar over de Btw-plichtige ondernemingen, het Demografisch bewegingen en de Overleving van ondernemingen.
  • Ruimtelijke ordening en Vastgoed: in het subthema Residentiële en niet-residentiële gebouwenparken zijn de gegevens per 1 januari 2021 toegevoegd in de tabellen Gebouwenpark, Woningbestand en Garages, parkings of overdekte standplaatsen alsook die van 2020 voor de Kantooroppervlakte naar gemeente.
  • Veiligheid: in Criminaliteit en politiepersoneel zijn de tabellen aangevuld met de statistieken voor 2020 over de Politiepersoneel van de politiezones in het BHG.