Photo by Dean Moriarty on Pixabay
              

Updates van de statistieken Bevolking, Inkomens en uitgaven van de huishoudens, Arbeidsmarkt en Economie

In augustus 2020 zijn de cijfers van 38 tabellen bijgewerkt.

UPDATES

  • Bevolking: bijna alle tabellen van het subthema Huishoudens zijn bijgewerkt met de cijfers per 1 januari 2020; deze update heeft ook betrekking op de Kerncijfers per gemeente.
  • Inkomens en uitgaven van de huishoudens: in het subthema Fiscale statistiek van de inkomens zijn de tabellen over het Mediaan inkomen na belastingen bijgewerkt.
  • Arbeidsmarkt: de tabellen van de Bevolking naar socio-economische positie, werkloosheidsgraad, werkgelegenheidsgraad, activiteitsgraad en over de loontrekkenden (per hoofdverblijfplaats) zijn aangevuld met de gegevens van 2018 in Bevolking op beroepsactieve leeftijd en Werkende beroepsbevolking.
    In de Binnenlandse werkgelegenheid en de Kenmerken van de tewerkstelling (tabellen over de Verloning en het Arbeidsvolume) is de historiek van de gegevens aangevuld voor de periode 2009-2014 naar aanleiding van de werkzaamheden van het Instituut voor Nationale Rekeningen.
  • Economie: In het subthema Economische activiteit zijn de tabellen van de Uitvoer en Invoer bijgewerkt met de toevoeging van het jaar 2017 en zijn de jaren 2009-2016 herzien.