Update van de thema's Bevolking en Overheidsfinanciën

In het thema Bevolking werden de statistieken van 1 januari 2019 toegevoegd aan de Jaarlijkse evolutie. De cijfers van de jaren 1994, 1995, 1996 en 2008 werden herzien. De Loop van de bevolking werd ook bijgewerkt met de gegevens van 2018, behalve voor de interne migraties volgens herkomst en bestemming (gemeente, Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en de internationale migraties volgens de nationaliteitengroep van de migranten. De stand van de bevolking voor 2008 (de bevolking op 1 januari 2008) en de migraties van 2010 werden herzien.

De cijfers van 2010-2017 voor het thema Overheidsfinanciën - Financiën van de Brusselse gemeenten werden herzien nadat Brussel Plaatselijke Besturen de berekening van de gemeentelijke schulden had gewijzigd om de berekening van de schuldenlast van de OCMW’s en de gemeenten te harmoniseren. De schuldenlast omvat nu de schulden op meer dan één jaar en de “terugbetaling” van de financiële schulden op maximaal één jaar.