(cc) Pixabay
              

Update van de statistieken van vier thema’s

UPDATES

  • Bevolking: alle tabellen van Leeftijdsstructuur en van Nationaliteiten werden bijgewerkt met de gegevens van 1 januari 2023.
  • Arbeidsmarkt: de cijfers van 2021 zijn toegevoegd aan de tabellen Bevolking op beroepsactieve leeftijd (15-64 jaar), samengesteld op basis van administratieve gegevens in het subthema Bevolking op beroepsactieve leeftijd. In Binnenlandse werkgelegenheid zijn de statistieken over Tewerkstelling bij de lokale administraties gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijgewerkt met de resultaten van 2022 en werden de statistieken van de jaren 2010 tot 2021 herzien.
  • Economie: de tabellen Uitvoer en Invoer (statistiek van de buitenlandse handel) werden bijgewerkt met de gegevens van 2022 en de cijfers van 2020-2021 werden herzien in Economische activiteit.
  • Veiligheid: in Criminaliteit en politiepersoneel zijn de tabellen over de Geregistreerde misdaden en wanbedrijven bijgewerkt voor het jaar 2022.