Photo by Jason Goodman on Unsplash
              

Update van de cijfers voor 4 thema’s

UPDATES

  • Onderwijs: in het subthema Schoolloopbaan: update van de cijfers van de Vroegtijdige schoolverlaters en de Schoolachterstand.
  • Arbeidsmarkt: de tabellen met gegevens in verband met de Enquête naar de arbeidskrachten werden bijgewerkt met de gegevens voor 2022. Het gaat meer bepaald om:
  • Economie: in Economische activiteit werden de tabellen over de Invoer en de Uitvoer aangevuld met Statistiek uit de regionale rekeningen in lopende prijzen voor het jaar 2021. De periode 2018-2020 is herzien.
  • Milieu en Energie: toevoeging van de cijfers voor 2021, en herziening van de periode 1990-2020, in de tabellen van de Energiebalansen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het subthema Energie.