(cc) Pixabay
              

Update van de cijfers voor 4 thema’s

NIEUW

  • Jonge kinderen: een nieuwe statistiek met de verdeling van de Kinderopvangvoorzieningen volgens hun openings- en sluitingstijden.
  • Onderwijs: in Schoolbevolking verschijnt voor het Nederlandstalige onderwijs de graduaatopleiding in de tabel Aantal inschrijvingen in het hoger niet-universitair onderwijs per studiedomein, niveau en geslacht.
  • Arbeidsmarkt: een gedetailleerde statistiek per activiteitssector (NACE-BEL 2008) voor de Door Actiris ontvangen werkaanbiedingen en voldane werkaanbiedingen in het subthema Werkloosheid.

UPDATES

  • Jonge kinderen: update van de tabellen van het Aantal kinderopvangvoorzieningen en het aantal plaatsen met de gegevens van het jaar 2020 in Kinderopvangvoorzieningen voor jonge kinderen.
  • Onderwijs: in Schoolbevolking werden de tabellen van het Hoger niet-universitair onderwijs geüpdatet met de statistieken van het jaar 2019-2020.
  • Arbeidsmarkt: de tabellen van de Werkaanbiedingen werden geüpdatet met de cijfers van 2020 in het subthema Werkloosheid. De cijfers voor 2019 van de Regionale arbeidsrekeningen werden opgenomen in Binnenlandse werkgelegenheid en in de tabellen van het Arbeidsregime onder Kenmerken van de tewerkstelling. Ook in dit thema werd de verdeling man/vrouw van Deeltijds werk geüpdatet in de Kerncijfers per gemeente.
  • Economie: toevoeging van de cijfers voor 2020 van de Buitenlandse handel, in lopende prijzen, voor zowel uitvoer als invoer in het subthema Economische activiteit.