Photo by Hannes Egler on Unsplash
              

Update van 8 thema’s

In oktober zijn talrijke gegevens geactualiseerd van acht thema’s die door het BISA worden behandeld.

UPDATES

In het thema "Bevolking" zijn de cijfers over het Aantal, de grootte en het type van de huishoudens bijgewerkt met de gegevens van 2018 en 2019 en is het jaar 2008 herzien. De cijfers voor de Bevolking per leeftijdsgroep, de Gemiddelde leeftijd van de bevolking en de Private huishoudens, alle drie op 1 januari, zijn ook geactualiseerd in de "Kerncijfers per gemeente".

In het thema "Gezondheid" zijn de cijfers voor het jaar 2019 toegevoegd aan de tabel met het Aantal ziekenhuizen en andere gezondheidsfaciliteiten, de cijfers voor 2018 voor het Aantal invaliden en die voor 2017 voor de Dekkingsgraad voor de opsporing van borstkanker.

In het thema "Jonge kinderen" zijn de tabellen over het Aantal en de capaciteit van de kinderopvangvoorzieningen aangevuld met de gegevens voor 2018. Hetzelfde geldt voor het gedeelte over de Kinderopvang voor kinderen jonger dan 3 jaar in de "Kerncijfers per gemeente".

In de beschikbare gegevens onder het thema "Arbeidsmarkt" zijn de tabellen betreffende het Aantal arbeidsplaatsen bij de lokale administraties bijgewerkt met de statistieken voor 2018, terwijl de tabellen betreffende het Arbeidsregime en type contract zijn bijgewerkt met de cijfers voor 2017. In de "Kerncijfers per gemeente" zijn ook de cijfers met betrekking tot Deeltijds werken geactualiseerd.

In het thema "Economie" zijn in de tabellen betreffende de Uitvoer en Invoer de gegevens voor 2018 geïntegreerd en zijn de cijfers voor de jaren 2015 tot en met 2017 herzien.

In het thema "Overheidsfinanciën" zijn de tabellen betreffende het Tarief van de aanvullende gemeentebelastingen aangevuld met de cijfers voor 2018 en 2019.

In het thema "Ruimtelijke ordening en Vastgoed" zijn de statistieken voor 2017 en 2018 toegevoegd aan de tabel over het Sociale woningbestand, de cijfers voor 2018 toegevoegd aan de tabel over het Kantorenpark en de cijfers voor 2019 toegevoegd aan de tabel over het Aantal garages, parkings of overdekte standplaatsen. In hetzelfde thema, ditmaal behandeld in "Kerncijfers per gemeente", zijn ook de onderdelen Bodembezetting en kantorenpark en woningbestand geactualiseerd.

In het thema "Milieu en Energie" ten slotte zijn de tabel over de Inventaris van de bodemtoestand en de tabel over de Groene ruimten beschermd door natuurwetgeving aangevuld met de gegevens op 1 oktober 2019. Het gedeelte "Energie" kreeg een update van de Energiebalans van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met de cijfers voor 2017, alsook een herziening van de balansen voor 2013 tot 2016 en een update van de tabellen over de Elektriciteits- en aardgasstromen naar de gewesten met de statistieken voor 2018.