(cc) Pixabay
    

Twee nieuwe publicaties over het regionale HERMREG-model voor impact analyse

Het Federaal Planbureau (FPB) publiceert twee working papers gewijd aan de beschrijving van het regionale HERMREG-model voor impact analyse en hoe het werkt.

Dit model is het resultaat van een samenwerking tussen het FPB, BISA en de twee andere gewestelijke instituten voor statistiek (IWEPS, Statistiek Vlaanderen).

Het wordt gebruikt om de korte- en middellangetermijnimpact van het economisch beleid in de drie Belgische gewesten te analyseren.

Ontdek deze twee working papers op de website van het BISA.