Statistische update binnen zeven thema's

Zoals elke laatste donderdag van de maand zet het BISA de nieuwe statistieken online. In deze maand maart 2022 staan bijgewerkte tabellen op het menu binnen 7 thema's.

UPDATES

  • Bevolking: alle tabellen zijn aangevuld met de gegevens van 1 januari 2021 voor Nationaliteiten.
  • Onderwijs: in Herkomst-bestemming van de leerlingen zijn de tabellen met betrekking tot de Leerlingenbewegingen tussen de gemeenten van het BHG, de provincies van Brabant en de rest van België bijgewerkt met de gegevens over het schooljaar 2020-2021, de statistieken over Schoolverzuim en Schoolachterstand binnen Schoolloopbaan zijn geactualiseerd en de cijfers over de Kenmerken van het onderwijzend personeel en het onderwijs binnen Onderwijspersoneel hebben een update gekregen.
  • Arbeidsmarkt: binnen het subthema Werkloosheid, zijn de tabellen over Vergoede werklozen (RVA) bijgewerkt met de gegevens van 2021, evenals de tabellen over Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet binnen Kenmerken van de tewerkstelling.
  • Economie: de tabellen over Uitvoer en Invoer zijn bijgewerkt met de resultaten van het jaar 2020 en de herziene cijfers over 2018-2019 binnen Economische activiteit.
  • Onderzoek en technologie: de cijfers voor 2019 van de Regionale rekeningen zijn toegevoegd voor wat de Productie van informatie- en communicatietechnologie (ICT) betreft, evenals voor Verwerkende industrie en de technologiediensten binnen het subthema Technologie.
  • Ruimtelijke ordening en Vastgoed: de tabel over Premies en toelagen voor huisvesting is bijgewerkt met de gegevens voor het jaar 2021 in Premies en toelagen bestemd voor huisvesting.
  • Mobiliteit en Vervoer: binnen het subthema Voertuigen en wegennet is de tabel over de Wagens per type eigenaar en per gemeente in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijgewerkt met de gegevens op 31 december 2021 en zijn de resultaten met betrekking tot het Vervoer over de weg en het Vervoer over binnenwateren en over zee binnen Goederenvervoer geactualiseerd.