(cc) Pixabay
    

Regionale economische vooruitzichten 2022-2027

Het Federaal Planbureau heeft zonet in samenwerking met het BISA en de statistische instellingen van de twee andere gewesten de nieuwe regionale economische vooruitzichten 2022-2027 gepubliceerd.

Hoe zullen de economische activiteit en de tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de komende jaren evolueren, nu de hoge inflatie dit jaar een rem zet op het herstel na de gezondheidscrisis? Welke trends tekenen zich af op de arbeidsmarkt, op het gebied van het gezinsinkomen of de overheidsfinanciën?

Alle analyses en gedetailleerde resultaten vindt u in het verslag op de website van het BISA. U kunt ook het persbericht met de voornaamste conclusies downloaden.