Photo by Şahin Yeşilyaprak on Unsplash
    

Regionale economische vooruitzichten 2020-2025

Het Federaal Planbureau heeft in samenwerking met het BISA en de statistische instituten van de twee andere Gewesten de nieuwe regionale economische vooruitzichten gepubliceerd voor 2020-2025.

Hoe zullen de economische activiteit en de werkgelegenheid in het Brussels Gewest de komende jaren evolueren in een context die gekenmerkt wordt door de gezondheidscrisis? Welke tendensen tekenen zich af op het niveau van de arbeidsmarkt, de inkomens van de huishoudens en de overheidsfinanciën?

Alle analyses en de gedetailleerde resultaten zijn terug te vinden in het rapport dat beschikbaar is op de website van het BISA. U kunt ook het persbericht downloaden waarin de belangrijkste bevindingen worden toegelicht.