© perspective.brussels
              

Publicatie van het Cahier van het BISA nr. 11: Macrozones

In zijn Cahier nr. 11 stelt het BISA een nieuwe indeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor, waarbij 17 macrozones worden gecreëerd.

In elk van deze intermediaire ruimtelijke eenheden, tussen de wijken en het Gewest, wonen tussen de 50 000 en 100 000 inwoners. Ze bieden een nieuw kader voor de ruimtelijke analyse, om met name de bevolking, haar kenmerken en haar leefomgeving weer te geven.

De grenzen van de macrozones houden rekening met de historische kenmerken van de stedelijke ontwikkeling van Brussel. De macrozones bestaan uit de wijken van de Monitoring en maken deel uit van de geneste reeks statistische opsplitsingen van Brussel: de statistische sectoren, de wijken van de Monitoring, de macrozones en het Gewest.

Lees het Cahier van het BISA nr. 11 voor meer informatie over de doelstellingen en uitdagingen van de indeling van het Brusselse grondgebied in macrozones.