(cc) Pixabay
              

Publicatie van Focus nr. 49: Gelijk loon voor mannen en vrouwen: hoe ver staat het Brussels Gewest?

Verdienen mannen meer dan vrouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? In de Focus nr. 49 maakt het BISA een eerste balans op van de situatie in het Brussels Gewest inzake de loonkloof.

Vrouwelijke werknemers die in het Brussels Gewest in de privémarktsector werken, verdienen gemiddeld 10% minder dan mannen. Als we groepen werknemers met een meer homogeen profiel vergelijken, d.w.z. mannen en vrouwen met hetzelfde opleidingsniveau, hetzelfde beroep, dezelfde leeftijdsgroep of hetzelfde arbeidsregime, dan blijft de loonkloof in de meeste groepen bestaan, maar er zijn uitzonderingen!

Lees meer over deze resultaten in de Focus van het BISA nr. 49.