Photo by Satyam Kapoor on Unsplash
              

Publicatie van de Focus nr. 53 van het BISA: Waar zijn de auto's in Brussel en de nabije rand?

In de meest recente Focus van het BISA wordt een geografie van het autobezit van de huishoudens in Brussel en de nabije rand besproken.

In het Brussels gewest beschikt iets minder dan één huishouden op twee over een eigen auto. Het gewest is een goede leerling als we het vergelijken met het nationale niveau waar slechts bijna een kwart van de huishoudens niet over een auto beschikt. Evenzo heeft in het BHG slechts 10 % van de huishoudens twee voertuigen of meer, tegenover 26 % op Belgisch niveau.

De Focus nr. 53 van het BISA bestudeert de spreiding van het autobezit onder huishoudens in het BHG en de rand en tracht na te gaan of er een verband bestaat tussen het niveau van het autobezit onder huishoudens en hun woonsituatie.

Raadpleeg hem hier om er meer over te weten.