(cc) Pixabay
              

Publicatie van de Evaluaties van het BISA nr. 4 - Evaluatie van de impact van de sensibilisering en van de sancties inzake netheid in de openbare ruimte

Zijn sancties en sensibilisering inzake de netheid in de openbare ruimte effectief? Welke stappen zijn nodig voor een properder Gewest? Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse en het Federaal Planbureau hebben deze vragen onderzocht.

De vierde editie van de Evaluaties van het BISA presenteert een evaluatie van de impact van verschillende netheidsinitiatieven in de Brusselse openbare ruimte in het kader van het Netheidsplan 2012-2017.

Lees meer over de vooruitgang die is geboekt in het beheer van stedelijke netheid en de uitdagingen die nog bestaan, evenals de aanbevelingen die zijn gedaan om de aanpak van problemen op het gebied van stedelijke netheid te verbeteren.

Voor meer informatie, zie de Evaluaties van het BISA nr. 4.