(cc) Pixabay
              

Publicatie van de Evaluaties van het BISA nr. 3: Impactevaluatie van het inschakelingscontract in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Slaagt het inschakelingscontract erin jonge werkzoekenden die ver van de arbeidsmarkt afstaan aan een baan te helpen? Dat is de vraag die aan bod komt in deze evaluatie, uitgevoerd door het BISA en het Federaal Planbureau.

In deze impactanalyse wordt nagegaan of het inschakelingscontract de begunstigden daadwerkelijk in staat stelt een vaste baan te vinden. Deze analyse wordt uitgevoerd met behulp van een duurmodel dat nadien gekoppeld is aan een dynamisch matchingmodel.

Lees meer over deze resultaten in