© Pixabay
              

Publicatie van de belangrijkste cijfers van de Europese enquête inzake gendergerelateerd geweld

Het BISA, in samenwerking met IWEPS en Statistiek Vlaanderen, heeft de belangrijkste cijfers gepubliceerd van de Europese enquête inzake gendergerelateerd geweld.

Deze Europese enquête (EU-GBV), uitgevoerd tussen 2021 en 2022, brengt de realiteit van psychologisch, fysiek en seksueel geweld, intimidatie en seksuele intimidatie op het werk in België en de drie gewesten in kaart.

De enquête wijst op de verschillen in geweld dat vrouwen en mannen ondergaan, zowel in de privésfeer als in de publieke sfeer.

Voor meer informatie over de belangrijkste cijfers van de EU-GBV-enquête.