Publicatie van de Focus van het BISA nr. 57: "De dynamiek van de Brusselse loontrekkende tewerkstelling"

Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse publiceert een Focus over de bewegingen op de arbeidsmarkt in het BHG.

De loontrekkende tewerkstelling in het Brusselse Gewest is de laatste jaren toegenomen, maar minder sterk dan in Vlaanderen en Wallonië.

Betekent dit dat er minder banen worden gecreëerd? En worden sommige sectoren gekenmerkt door meer bewegingen op de arbeidsmarkt dan andere?

De Focus van het BISA nr. 57 geeft een antwoord op deze vragen.