Photo by Kenny Eliason on Unsplash
              

Nieuwe statistieken voor het thema Onderwijs en bijgewerkte cijfers in verschillende andere thema’s

NIEUW

  • Onderwijs: in Schoolloopbaan zijn nieuwe statistieken toegevoegd in de tabellen over Zittenblijven en Schoolachterstand. In Schoolbevolking is collectief thuisonderwijs toegevoegd aan de tabellen van het Thuisonderwijs.

UPDATES

  • Arbeidsmarkt: in Kenmerken van de tewerkstelling zijn de tabellen over Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet bijgewerkt.
  • Milieu en Energie: in Leefmilieu en grondgebied, update van de concentratie van luchtverontreinigende stoffen en de groene ruimten beschermd door natuurwetgeving.
  • Onderwijs: in Schoolbevolking, bijwerking van het schooljaar 2021-2022 betreffende onderwijs dat niet door de gemeenschappen wordt gesubsidieerd of georganiseerd. De statistieken van de internationale scholen zijn herzien voor de jaren 2010-2011 tot 2020-2021.
  • Overheidsfinanciën: in het subthema Geconsolideerde financiën van de overheden zijn de tabellen Niet-financiële overheidsrekeningen en Brutoschuld bijgewerkt.