(cc) Pixabay
    

Nieuwe gegevens in 4 thema's

UPDATES

  • Onderwijs: in het subthema Schoolbevolking, bijwerking van de gegevens over het schoolbezoek in het universitair onderwijs.

  • Onderzoek en technologie: de tabellen over het Gebruik van ICT door de huishoudens en individuen zijn bijgewerkt met de gegevens van 2022 in Technologie. Daarnaast zijn alle gegevens van het subthema Innovatie over innovatieve ondernemingen bijgewerkt met de resultaten van de periode 2018-2020.

  • Overheidsfinanciën: in Geconsolideerde financiën van de overheden zijn alle tabellen over de Niet-financiële overheidsrekeningen (INR) en over de Brutoschuld (INR) aangevuld met de gegevens van 2021.

  • Ruimtelijke ordening en Vastgoed: toevoeging van de gegevens van het jaar 2022 in de tabellen over de Kadastrale percelen in het subthema Bodembezetting.